- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

ALGON, a.s. - divize pozemní stavby

Andělská Hora - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

ASAVET, spol. s r.o.

- B -

Bečov nad Teplou - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bleskové povodně - tabulka

Bochov - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Božičany - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bražec - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Březová - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

- Č -

Černava - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Česká inspekce životního prostředí

Český hydrometeorologický ústav

Český rybářský svaz, z.s.

ČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Plzeň

Čichalov - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

ČIŽP - Pobočka Karlovy Vary oddělení ochrany vod

ČRS MO Božičany [3004]

ČRS MO Karlovy Vary [3013]

ČRS MO Nejdek [3053]

ČRS MO Ostrov nad Ohří [3048]

ČRS MO Teplá

ČRS MO Toužim [3043]

ČRS MO Žlutice [3047]

ČRS Západočeský územní svaz

- D -

Dalovice - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Data o objektech

Data o subjektech

DEKONTA Kladno, a.s. - ekolog. havarijní služba - středisko Praha

Děpoltovice - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Dokumenty (POVIS)

Doplňkové hlásné profily

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuační místa a místa soustředění
IconEvakuační místa

Evakuační střediska

Evidenční list hlásného profilu

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a srážkoměry
IconHlásné profily

- F -

Flash Flood Guidance

Fotografie - toky

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a srážkoměry
IconHlásné profily

Horský statek Abertamy, s.r.o.

Hory - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

HPPS

Hradiště (vojenský újezd) - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

HSZ - stanice Karlovy Vary

Hygienické stanice

HZS - stanice Chemické závody

HZS - stanice Toužim

HZS - Územní odbor Cheb

HZS - Územní odbor Sokolov

HZS Karlovarského kraje

- Ch -

Chodov - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Chyše - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- I -

Indikátor přívalových povodní

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jenišov - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- K -

Karlovarská krajská nemocnice  a.s.

Karlovy Vary - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Karlovy Vary

Kolová - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

Krajská povodňová komise Karlovarského kraje - pk 

IconPovodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Karlovy Vary

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje

Krásné Údolí - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Kritická místa

KÚ - Karlovarského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

KVV Karlovy Vary

Kyselka - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- L -

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Ledové jevy - tabulka

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Lesy ČR, s.p., KŘ - oblast povodí Ohře, Teplice

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Lesy ČR, s.p., KŘ Karlovy Vary

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Lokální výstražné systémy

LVS

- M -

Magistrát města Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad

Městská policie Karlovy Vary

Městský úřad Bečov nad Teplou

Městský úřad Krásné Údolí

Městský úřad Nejdek

Městský úřad Nová Role

Městský úřad Toužim

Městský úřad Žlutice

Metodické pokyny

MH Energo s.r.o.

Ministerstva

Mírová - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Místa omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Nejdek - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Nemocnice Cheb

Neprůjezdné komunikace

Normy

Nová Role - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Nové Hamry - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Andělská Hora

Obecní úřad Bochov

Obecní úřad Božičany

Obecní úřad Bražec

Obecní úřad Březová

Obecní úřad Černava

Obecní úřad Čichalov

Obecní úřad Dalovice

Obecní úřad Děpoltovice

Obecní úřad Hory

Obecní úřad Chodov

Obecní úřad Chyše

Obecní úřad Jenišov

Obecní úřad Kolová

Obecní úřad Kyselka

Obecní úřad Mírová

Obecní úřad Nové Hamry

Obecní úřad Otovice

Obecní úřad Otročín

Obecní úřad Pila

Obecní úřad Pšov

Obecní úřad Sadov

Obecní úřad Smolné Pece

Obecní úřad Stanovice

Obecní úřad Stružná

Obecní úřad Šemnice

Obecní úřad Štědrá

Obecní úřad Teplička

Obecní úřad Útvina

Obecní úřad Valeč

Obecní úřad Verušičky

Obecní úřad Vrbice

Obecní úřad Vysoká Pec

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Plzeň

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem - pobočka Karlovy Vary

Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary

Odborné subjekty

Odeřský statek, a.s.

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožené objekty v obcích - tabulka

IconOhrožené objekty a kritická místa
IconVýběr ohrožených objektů podle obcí

Ohrožující objekty - tabulka

IconOrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Cheb - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Kadaň - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Karlovy Vary - pk 

IconPovodňové komise
IconHlídková služba
IconČinnost povodňové komise
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

ORP Kralovice - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Kraslice - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Mariánské Lázně - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Nýřany - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Ostrov - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Podbořany - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Sokolov - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

Otovice - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Otročín - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

PČR - Obvodní oddělení Bečov

PČR - Obvodní oddělení Bochov

PČR - Obvodní oddělení Horní Slavkov

PČR - Obvodní oddělení Chodov

PČR - Obvodní oddělení Karlovy Vary - město

PČR - Obvodní oddělení Karlovy Vary - Rybáře

PČR - Obvodní oddělení Kraslice

PČR - Obvodní oddělení Loket nad Ohří

PČR - Obvodní oddělení Nejdek

PČR - Obvodní oddělení Nová Role

PČR - Obvodní oddělení Ostrov

PČR - Obvodní oddělení Pernink

PČR - Obvodní oddělení Rotava

PČR - Obvodní oddělení Teplá

PČR - Obvodní oddělení Toužim

PČR - Obvodní oddělení Žlutice

Pila - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Karlovy Vary

Pomocné hlásné profily

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Karlovy Vary

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s.p. - VD Březová

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s.p. - VD Horka

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s.p. - VD Jesenice

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s.p. - VD Podhora

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s.p. - VD Skalka

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s.p. - VD Stanovice

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s.p. - závod Chomutov

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s.p. - závod Karlovy Vary

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Vltavy, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Vltavy, státní podnik - generální ředitelství

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Vltavy, státní podnik - VD Žlutice

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka - PS 5 - Plzeň

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka - Oblastní vodohospodářský dispečink

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

povodňová kniha - vzor

Povodňová komise obce

Povodňová komise Plzeňského kraje - pk 

Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 

Povodňové orgány

Povodňové orgány obce a jejich povinnosti

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Příslušný vodoprávní úřad

Přívalové povodně - tabulka

Pšov - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- R -

Reader

revize

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.

- S -

Sadov - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Sedlecký kaolín, a.s.

SIVS

Smolné Pece - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Sokolovská uhelná, a.s.

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

souhrnná zpráva po povodni

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a srážkoměry
IconHlásné profily

Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary

Správa lázeňských parků, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconHlásné profily a srážkoměry
IconSrážkoměrné stanice

Stanovice - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Státní plavební správa

Stružná - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- Š -

Šemnice - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Školy a školní jídelny

Štědrá - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- T -

Technické služby

Telekomunikace

Teplička - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

tiráž

tísňová volání

Toužim - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

- Ú -

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

ukázky dPP

ÚSKK a.s., oblast provozu východ -  středisko Otovice

ÚSKK a.s., oblast provozu východ - středisko Bochov

ÚSKK a.s., oblast provozu východ - středisko Horní Slavkov

ÚSKK a.s., oblast provozu východ - středisko Nejdek

ÚSKK a.s., oblast provozu východ - středisko Toužim

Ústřední povodňová komise - pk 

Útulek pro psy KV

Útvina - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Uživatelská mapa

- V -

Valeč - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Vapo spol. s r.o.

Verušičky - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární hygienické středisko, JMK Žlutice

Veterinární správa

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I.–III. kategorie
IconDalší vodní díla

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

IconVodní toky
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Vojenská velitelství a úřady

Vojenský úřad vojenského újezdu Hradiště

Vrbice - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Vyhlášená záplavová území - tabulka

Vyhlášky

Vysoká Pec - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- Z -

Základní hlásné profily

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

Zásobování

Zdravotní ústav - pracoviště  Karlovy Vary

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Zdravotnictví

zkratky

zpracovatel

ZZS KV - Oblastní středisko Karlovy Vary

ZZS KV - Oblastní středisko Sokolov

- Ž -

Žlutice - pk 

IconPovodňové komise spadající pod ORP Karlovy Vary
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK