Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Titulní list

logo_1kv_zivy_kraj

Povodňový plán ORP Kraslice

Obec s rozšířenou působností:


Kraslice

Kraj:


Karlovarský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:


Městský úřad Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, 35820 Kraslice

Povodňový orgán v době mimo povodeň


Městský úřad Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, 35820 Kraslice

Povodňová komise


ORP Kraslice (dbf)

 

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Ohře, s.p., Stanovisko Povodí Ohře, s.p. k dPP ORP Kraslice

datum: 26.05.2012 , č.j.: 011001-2954 (3504) 2012

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad Karlovarského kraje dne: 07.11.2012 pod č.j.: 3312/ZZ/12

Podpis: Ing. Regina Kindratová

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Město Kraslice - Městský úřad Kraslice

Dne: 08.11.2011

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 23.11.2021

 

 


   | tisk | nahoru |

stránka a_titulni_list.htm aktualizována: 22.11.2021, publikována: 23.11.2021