Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 90
Datum vytvoření výpisu: 22.11.2021
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1Česká inspekce životního prostředí

 

hmtoggle_arrow1Ředitelství České inspekce životního prostředí

 

hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát ČIŽP Plzeň

 

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Plzeň

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Plzeň

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Karlovarského kraje

 

hmtoggle_arrow1HZS - Územní odbor Sokolov

 

hmtoggle_arrow1HZS - stanice Kraslice

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Jindřichovice

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Kraslice

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Oloví

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Rotava

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Šindelová

 

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

 

hmtoggle_arrow1KHS - Územní pracoviště Sokolov

 

Odborné subjekty

hmtoggle_arrow1MVE Oloví - R-Built s.r.o.

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, s.p. - závod Karlovy Vary

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Cheb

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Karlovy Vary

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Policejní prezidium České republiky

 

hmtoggle_arrow1Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

 

hmtoggle_arrow1Policie ČR, Územní odbor Sokolov

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Kraslice

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Rotava

 

hmtoggle_arrow1Městská Policie Rotava

 

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1Český rybářský svaz, z.s.

 

hmtoggle_arrow1ČRS Západočeský územní svaz

 

hmtoggle_arrow1ČRS MO Kraslice [3050]

 

hmtoggle_arrow1ČRS MO Nejdek [3053]

 

hmtoggle_arrow1ČRS MO Sokolov [3033]

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.

 

hmtoggle_arrow1Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

 

hmtoggle_arrow1ÚSKK a.s., oblast provozu východ - středisko Nejdek

 

hmtoggle_arrow1ÚSKK a.s., oblast provozu západ - středisko Sokolov

 

hmtoggle_arrow1ÚSKK a.s., oblast provozu západ - středisko Krásná Lípa

 

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy České republiky, s.p., ředitelství

 

hmtoggle_arrow1Lesy České republiky, s.p., odbor vodního hospodářství (1.1.2021)

 

hmtoggle_arrow1KPÚ pro Karlovarský kraj

 

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s. p., OŘ západní Čechy

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1BWB-SANT, s.r.o.

 

hmtoggle_arrow1KMS, s.r.o.

 

hmtoggle_arrow1VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

 

hmtoggle_arrow1Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

 

Státní správa

hmtoggle_arrow1Ministerstvo zemědělství

 

hmtoggle_arrow1Ministerstvo životního prostředí

 

Technické služby

hmtoggle_arrow1Městské lesy spol. s.r.o.

 

hmtoggle_arrow1Technické služby města Kraslice, p.o.

 

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Karlovarského kraje

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Chodov

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Kraslice

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Kraslice - krizové řízení

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Kraslice - odbor životního prostředí

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Luby

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Nejdek

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Oloví

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Přebuz

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Rotava

 

hmtoggle_arrow1Městský úřad Sokolov

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Bublava

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Černava

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Dolní Nivy

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Jindřichovice

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Josefov

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Krajková

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Lomnice

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Nové Hamry

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Nový Kostel

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Stříbrná

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Šindelová

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Tatrovice

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Vřesová

 

hmtoggle_arrow1Obecní úřad Vysoká Pec

 

hmtoggle_arrow1Úřad městyse Svatava

 

Veterinární asanační podniky

hmtoggle_arrow1Vapo spol. s r.o.

 

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj

 

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Cheb

 

hmtoggle_arrow1Veterinární hygienické středisko, Hospodářský Dvůr Berbera, Tři Sekery

 

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Karlovy Vary

 

hmtoggle_arrow1Veterinární hygienické středisko, JMK Žlutice

 

Vojenská velitelství a úřady

hmtoggle_arrow1KVV Karlovy Vary

 

hmtoggle_arrow1Vojenský úřad vojenského újezdu Hradiště

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Český červený kříž

 

hmtoggle_arrow1Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary

 

hmtoggle_arrow1Zdravotní ústav - pracoviště Karlovy Vary

 

hmtoggle_arrow1Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

 

hmtoggle_arrow1ZZS KV - Oblastní středisko Sokolov

 

 


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka kontakty_subj.htm aktualizována: 09.11.2018, publikována: 23.11.2021