Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Tiráž

Vydal: Městský úřad Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, 35820 Kraslice, 352370411
datum vydání verze 3.2.0: 23.11.2021.

Zpracovali:

Ing. Jan PAPEŽ fa KOORDINACE

Na Vlečce 177, 362 32 Otovice, IČ 648 50 587

datum zpracování:

15.11.2004

aktualizace:

Ing. Lumír Pála - PIP, Čapkova 390, Ostrov

databáze POVIS:

Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

22.11.2021

Autorská práva

 

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 

Veřejná verze povodňového plánu: https://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4104/

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

WEB - veřejně přístupný

Nastavení mapového serveru:

https://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/hvmap.dll?

Proměnné:

společné: 22.11.2021 lokální: 22.11.2021

 

EU_male_barva

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 – Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz


   | tisk | nahoru |

stránka mdpp_tiraz.htm aktualizována: 22.11.2021, publikována: 23.11.2021