Úvodní část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Úvodní část

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi vycházejí ze základní zásady, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod a následků.

Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje vodní zákon, který rozvádí všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci povodňových orgánů, stanoví jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i mimořádnosti situace v čase povodní, upravuje řízení při ochraně před povodněmi.

Povodňový plán obce Těšovice je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí obce. Schválený povodňový plán je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany na území obce a je podkladem pro rozhodování Povodňové komise. Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů
Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

Soubor: a_uvod.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.10.19, publikována: 19.11.19