Činnost občanů při povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost občanů při povodni

Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.

Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.

Sledovat vodní stavy v hlásných profilech.

Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný materiál.  Neodkliditelný materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2.SPA:

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.

Odstranit vlastní mobilní lávky přes potok.

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3.SPA:

Informovat se o dalším předpokládaném průběhu povodně a o možném předpokladu přelití kolektoru Synthomeru.

Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.

Připravit přemístění cenných věcí (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.

Připravit vyvedení hospodářských zvířat.

Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě, že nebylo vyvezeno.

Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. pro případ ochrany objektu při zaplavení.

Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v příručce Evakuace. Pokud je to technicky a staticky možné utěsnit zejména kanalizaci.

Soubor: c_org_cinnost_obcane.htm


Organizační část > Činnost občanů při povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.10.19, publikována: 19.11.19