Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 36
Datum vytvoření výpisu: 15.10.2019
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem
hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem - pobočka Karlovy Vary

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Plzeň
hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň
hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň
hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Plzeň

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Karlovarského kraje
hmtoggle_arrow1HZS - Územní odbor Sokolov
hmtoggle_arrow1HZS - stanice Sokolov
hmtoggle_arrow1HZS - stanice Chemické závody

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1KHS - Územní pracoviště Sokolov

Odborné subjekty

hmtoggle_arrow1VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov
hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, s.p. - závod Karlovy Vary
hmtoggle_arrow1Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Karlovy Vary
hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Policie ČR, Územní odbor Sokolov
hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Sokolov - venkov

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1ČRS MO Sokolov [3033]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.
hmtoggle_arrow1Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
hmtoggle_arrow1ÚSKK a.s., oblast provozu západ - středisko Sokolov

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., KŘ - oblast povodí Ohře, Teplice
hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., ST- oblast povodí Ohře, detaš. pracoviště Lázně Kynžvart
hmtoggle_arrow1Sokolovská uhelná, a.s.

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Technické služby

hmtoggle_arrow1Sokolovská uhelná, a.s.

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Karlovarského kraje
hmtoggle_arrow1Městský úřad Sokolov
hmtoggle_arrow1MÚ Sokolov - Odbor životního prostředí

Veterinární asanační podniky

hmtoggle_arrow1Vapo spol. s r.o.

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary
hmtoggle_arrow1Karlovarská krajská nemocnice  a.s.
hmtoggle_arrow1Zdravotní ústav - pracoviště  Karlovy Vary
hmtoggle_arrow1Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
hmtoggle_arrow1ZZS KV - Oblastní středisko Sokolov

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.10.19, publikována: 19.11.19