Dokumenty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Dokumenty

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)

Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)
 

Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)

Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)

Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc, 34 KB)
 

Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)

Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

 

Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti  (PPVN_formular.pdf, 47 KB)
 

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

 

Dokumenty uložené v POVIS

1. Formulář hlášení o povodňové situaci povodňovému orgánu ORP, Karlovarský kraj (dPP HV)

1. Karta povodňového plánu (výtah pro občany), Obec Těšovice 01.09.2019

Malé vodní nádrže – rybníky / Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV) 31.12.2016

Souhrnný metodický pokyn k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)

Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem - metodický list HZS ČR, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dPP HV) 30.11.2017

Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV)

 

Seznam obsahuje údaje k 15.10.2019. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.10.19, publikována: 19.11.19