Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Těšovicesestava

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok: nepojmenovaný (140930000800) 10231428

hmtoggle_arrow1Těšovice: Zatrubnění

tok: Ohře 10100004

hmtoggle_arrow1Těšovice: Lávka Těšovice

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 15.10.2019
 

Soubor: p__moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.10.19, publikována: 19.11.19