Výběr z DPP

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní stránka >

Výběr z DPP

Obec Těšovice

Kód obce:

579360

informativní počet obyvatel k 01.01.2019:
(údaje MV ČR -nenahrazuje ČSÚ)

251, z toho starších 15 let: 216

ČSÚ:

vybrané statistické údaje obce

katastrální území:

Těšovice

kontaktní údaje:

Portál veřejné správy

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze

 

 

dPP ČR (aktuální údaje z databáze POVIS):

Vybrané mapy z povodňového plánu:

Základní mapa

(základní mapa)

(další odkazy viz Grafická část)

Objekty povodňového plánu

(objekty povodňového plánu)

 

Záplavová území

(záplavová území)

 

Doprava

(doprava)

Tabulkové výpisy z povodňového plánu:

Evakuační místa

(evakuační místa) - připojená k PP

 

Místa omezující odtokové poměry

(místa omezující odtokové poměry) - připojená k PP

 

Místa ohrožená přívalovými srážkami

(místa ohrožená přívalovými srážkami) - připojená k PP

 

Ohrožené objekty

(ohrožené objekty)

 

Ohrožující objekty

(ohrožující objekty)

 

Protipovodňová opatření

(protipovodňová opatření)

 

Vyhlášená záplavová území

(vyhlášená záplavová území)

Fotodokumentace:

Seznam fotografií lokalizovaných na území obce

 

Soubor: x_souhrn_udaju.htm


Úvodní stránka > Výběr z DPP

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.10.19, publikována: 19.11.19