Vodní nádrže karlovarského kraje  
 
 
 Malé vodní nádrže
 Mapy
Malé vodní nádrže Karlovarský kraj - vyhledávací studie
Vyhledávací studie nádrží III. A IV.Kategorie TBD

Obsahuje neveřejná data !

Zadavatel vyhledávací studie:

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Zpracovatel aplikační a mapové části digitální verze:

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
U Sadu 13, 162 00 Praha 6
tel/fax: 220 611 045

Zpracovatel studie :

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
tel.: 257 110 283 fax: 257 319 398