Správci vodních toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní část >

Správci vodních toků

Seznam správců pro vodní toky na správním území je příloze.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 

 


hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, s.p. - závod Karlovy Vary

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Cheb

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Karlovy Vary

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink

 

 

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 

 


hmtoggle_arrow1Lesy České republiky, s.p., ředitelství

 

hmtoggle_arrow1Lesy České republiky, s.p., odbor vodního hospodářství (1.1.2021)

 

hmtoggle_arrow1KPÚ pro Karlovarský kraj

 

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s. p., OŘ západní Čechy

 

 

Změna správy vodních toků

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 01.01.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 01.01.2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30.06.2012 zanikla Opatřením ministerstva zemědělství ČR ze dne 09.12.2011.

Činnosti z hlediska správy majetku HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) zrušené Zemědělské vodohospodářské správy nyní vykonává Státní pozemkový úřad.

 


Úvodní část > Správci vodních toků

   | tisk | nahoru |

stránka a02_Spravci_vodnich_toku.htm aktualizována: 09.11.2018, publikována: 23.11.2021