Správci vodních toků na správním území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy > Seznam toků >

Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace Podniky povodí (POVIS)
Správci drobných vodních toků a nádrží (POVIS)
Rybářské organizace (POVIS)

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků (ISVS)

 

 


Povodí Ohře, s.p.

hmtoggle_arrow1Boučský potok: 10106862

 

hmtoggle_arrow1Bublavský potok: 10283944

 

hmtoggle_arrow1Bystřina (Prudký): 10101899

 

hmtoggle_arrow1Černá voda (Slatinný p.): 10101033

 

hmtoggle_arrow1Černý potok: 10284034

 

hmtoggle_arrow1Hluboký potok(Hájský)+přeložka: 10103172

 

hmtoggle_arrow1Hradecký potok: 10107759

 

hmtoggle_arrow1Hraničná (Quittenbach) - HVT č. S 219: 10109466

 

hmtoggle_arrow1Hraniční potok: 10104881

 

hmtoggle_arrow1Chodovský potok: 10100277

 

hmtoggle_arrow1Kamenný potok: 10102624

 

hmtoggle_arrow1Kuželka - HVT S 227: 10154906

 

hmtoggle_arrow1Kuželka - HVT S 227: 10154906

 

hmtoggle_arrow1LBP 01 od Pouště: 11000080

 

hmtoggle_arrow1LBP Boučského potoka: 10150303

 

hmtoggle_arrow1LBP Hraničního potoka: 10138734

 

hmtoggle_arrow1LBP přeložky podkrušnohorských potoků: 10104463

 

hmtoggle_arrow1LBP Stříbrného potoka: 10113945

 

hmtoggle_arrow1Libocký potok: 10100179

 

hmtoggle_arrow1Mezihorský potok (PBP Chodovského): 10128091

 

hmtoggle_arrow1Nejdecký potok (Rodišovka): 10102434

 

hmtoggle_arrow1PBP Bublavského p. za hřištěm: 10228544

 

hmtoggle_arrow1PBP Černé vody (Slatinný p.): 10140013

 

hmtoggle_arrow1PBP Hraničního potoka: 10138237

 

hmtoggle_arrow1PBP od koty 620 k Holému vrchu: 10231244

 

hmtoggle_arrow1PBP Rolavy severozap. od Přebuzi: 10223817

 

hmtoggle_arrow1Rolava: 10100121

 

hmtoggle_arrow1Rotava: 10100561

 

hmtoggle_arrow1Skřiváň: 10100827

 

hmtoggle_arrow1Stříbrný potok (Rudný): 10100810

 

hmtoggle_arrow1Svatava - HVT č. S 220: 10100091

 

hmtoggle_arrow1Tatrovický potok (Vřesový): 10101098

 

hmtoggle_arrow1Zadní Liboc: 10100887

 

Lesy ČR, s. p.

hmtoggle_arrow1část povodí Gross Pyra: 10284027

 

hmtoggle_arrow1část povodí Schwarz Bach: 10228659

 

hmtoggle_arrow1Chodovský potok: 10100277

 

hmtoggle_arrow1Jelení potok: 10228491

 

hmtoggle_arrow1LBP 01 v ř. km 0,7: 10231009

 

hmtoggle_arrow1LBP 01 v ř. km 0,9: 10228773

 

hmtoggle_arrow1LBP 01 v ř. km 1,0: 10224125

 

hmtoggle_arrow1LBP 01 v ř. km 1,0 pramenící v.od Větrné: 10238215

 

hmtoggle_arrow1LBP 01 v ř. km 2,2: 10233167

 

hmtoggle_arrow1LBP 02 v ř. km 0,05: 10238222

 

hmtoggle_arrow1LBP 02 v ř. km 1,7: 10228596

 

hmtoggle_arrow1LBP 02 v ř. km 2,4: 10238045

 

hmtoggle_arrow1LBP 02 v ř. km 2,4 tekoucí od sv.: 10223950

 

hmtoggle_arrow1LBP 03 pramenící jv.od vrchu Jelen: 10230729

 

hmtoggle_arrow1LBP 03 v ř. km 0,5: 10235987

 

hmtoggle_arrow1LBP 04 v ř, km 1,0: 10228436

 

hmtoggle_arrow1LBP 04 v ř. km 1,0: 10233379

 

hmtoggle_arrow1LBP Bystřiny v ř. km 3,5: 10235703

 

hmtoggle_arrow1LBP Čirého potoka v ř. km 2,2: 10233529

 

hmtoggle_arrow1LBP Kamenného potoka: 10221615

 

hmtoggle_arrow1LBP Kamenného potoka v ř. km 3,6: 10233394

 

hmtoggle_arrow1LBP Libockého potoka v ř km 25,85: 10228787

 

hmtoggle_arrow1LBP Libockého potoka v ř. km 28,75: 11000594

 

hmtoggle_arrow1LBP Mezního potoka v ř. km 1,0: 10221699

 

hmtoggle_arrow1LBP Mezního potoka v ř. km 2,0: 10238175

 

hmtoggle_arrow1LBP Novohorského potoka v ř. km 0,9: 10238297

 

hmtoggle_arrow1LBP Oborského potoka v ř. km 1,8: 10226501

 

hmtoggle_arrow1LBP Rotavy v ř. km 2,0: 10231102

 

hmtoggle_arrow1LBP Skřiváně v ř. km 1,6: 10233513

 

hmtoggle_arrow1LBP Skřiváně v ř. km 4,3 tekoucí od jv.: 10233515

 

hmtoggle_arrow1LBP Skřiváně v ř. km 5,1: 10221689

 

hmtoggle_arrow1LBP Skřiváně v ř.km 8,7: 10223929

 

hmtoggle_arrow1LBP Stříbrného potoka v ř. km 8,4: 10228513

 

hmtoggle_arrow1LBP Stříbrného potoka v ř. km 8,05: 10228504

 

hmtoggle_arrow1LBP Stříbrného potoka v ř. km 10,8: 10226159

 

hmtoggle_arrow1LBP Stříbrného potoka v ř. km 10,95: 10226110

 

hmtoggle_arrow1LBP Svatavy v ř. km 12,6: 10238332

 

hmtoggle_arrow1LBP Svatavy v ř. km 13,15 tekoucí od v.: 10238301

 

hmtoggle_arrow1LBP Svatavy v ř. km 18,0: 10228766

 

hmtoggle_arrow1LBP Svatavy v ř. km 19,95: 10231126

 

hmtoggle_arrow1LBP Tatrovického potoka: 10221742

 

hmtoggle_arrow1LBP Vřesového potoka v ř. km 0,3: 10224062

 

hmtoggle_arrow1Mezní potok: 10238179

 

hmtoggle_arrow1Novohorský potok: 10235927

 

hmtoggle_arrow1Novoveský potok: 10223892

 

hmtoggle_arrow1Oborský potok: 10223857

 

hmtoggle_arrow1Oborský potok: 10231103

 

hmtoggle_arrow1PBP 01 v ř. km 0,7: 10235681

 

hmtoggle_arrow1PBP 01 v ř. km 1,5: 10226471

 

hmtoggle_arrow1PBP 01 v ř. km 1,9: 10224144

 

hmtoggle_arrow1PBP 03 v ř. km 0,8: 10233153

 

hmtoggle_arrow1PBP 03 v ř. km 0,75: 10235916

 

hmtoggle_arrow1PBP 03 v ř. km 1,5: 11000563

 

hmtoggle_arrow1PBP 03 v ř. km 2,0 a tekoucí od sz.: 10233156

 

hmtoggle_arrow1PBP 04 v ř. km 0,7: 10238073

 

hmtoggle_arrow1PBP 07 v ř. km 1,8: 10221428

 

hmtoggle_arrow1PBP Bystřiny v ř. km 0,4: 10235835

 

hmtoggle_arrow1PBP Chodovského potoka v ř. km 16,9: 10238283

 

hmtoggle_arrow1PBP Libockého potoka v ř. km 28,8: 10221653

 

hmtoggle_arrow1PBP Mezního potoka: 10233583

 

hmtoggle_arrow1PBP Novohorského potoka v ř. km 2,8: 10231168

 

hmtoggle_arrow1PBP Oborského potoka v ř. km 2,3: 10233400

 

hmtoggle_arrow1PBP Rolavy v ř. km 28,6: 10221512

 

hmtoggle_arrow1PBP Rolavy v ř. km 29,9: 10223860

 

hmtoggle_arrow1PBP Rolavy v ř. km 34,1: 10223661

 

hmtoggle_arrow1PBP Rotavy v ř. km 2,2: 10226434

 

hmtoggle_arrow1PBP Rotavy v ř. km 6,0: 10233424

 

hmtoggle_arrow1PBP Skřiváně v ř. km 10,3: 10238065

 

hmtoggle_arrow1PBP Skřiváně v ř. km 10,95: 10221540

 

hmtoggle_arrow1PBP Stříbrného potoka v ř. km 5,6: 10235564

 

hmtoggle_arrow1PBP Stříbrného potoka v ř. km 6,8: 10235613

 

hmtoggle_arrow1PBP Stříbrného potoka v ř. km 7,4: 10233172

 

hmtoggle_arrow1PBP Stříbrného potoka v ř. km 7,6: 10237875

 

hmtoggle_arrow1PBP Svatavy v ř. km 13,6: 10221793

 

hmtoggle_arrow1PBP Svatavy v ř. km 16,0: 10238248

 

hmtoggle_arrow1Sklenský potok: 10284030

 

hmtoggle_arrow1Smolenský potok: 10233466

 

hmtoggle_arrow1Sněženský potok: 10226417

 

hmtoggle_arrow1Studenecký potok: 10235923

 

hmtoggle_arrow1Vřesový potok: 10235791

 

hmtoggle_arrow1Zátišský potok: 10221618

 

Město Rotava

hmtoggle_arrow1LBP Novoveského potoka: 10226410

 

hmtoggle_arrow1PBP Novoveského potoka: 10224007

 

hmtoggle_arrow1Levostranný bezejmenný přítok Rotavy: 10224049

 

Správce zahraniční

hmtoggle_arrow1část povodí Gross Pyra: 10284027

 

hmtoggle_arrow1Hraničná (Quittenbach) - HVT č. S 219: 10109466

 

hmtoggle_arrow1Kuželka - HVT S 227: 10154906

 

hmtoggle_arrow1Svatava - HVT č. S 220: 10100091

 

Správce se neurčuje

hmtoggle_arrow1Náhon pro MVE Šindelová obora IIIa,III b: 11000708

 

hmtoggle_arrow1Náhon pro MVE Šindelová-obora: 10226390

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 22.11.2021.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.


Přílohy > Seznam toků > Správci vodních toků na správním území

   | tisk | nahoru |

stránka p__vodni_toky_spravci.htm aktualizována: 09.11.2018, publikována: 23.11.2021