Organizace povodňové služby

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Organizace povodňové služby

Stanoviště Povodňové komise ORP Kraslice: Městský úřad Kraslice

Záložní stanoviště povodňové komise ORP Kraslice: HZS – stanice Kraslice

 


hmtoggle_arrow1ORP Kraslice

 

 

Dokumentace povodňové komise ORP Kraslice:

Výtisk a DVD digitálního povodňového plánu jsou uloženy na MěÚ Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice:

odd. kanceláře starosty u p. Jiřiny Jašové (krizové řízení), č. tel: 352 370 417,

odbor životního prostředí, vodoprávní úřad – p. Ing. Galina Ožanová, č. tel: 352 370 458, p. Jana Hájková, č. tel: 352 370 422,

Když nastane 1. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK ORP nebo pověřený člen PK ORP, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Četnost při podávání hlášení na hlásných profilech

při nebezpečí povodně

1 x denně

v 7 hodin

1. SPA

2 x denně

v 7 a 18 hodin

2. SPA

3 x denně

v 7, 12 a 18 hodin

3. SPA

minimálně každé 3 hodiny, jinak častěji podle potřeby a požadavku povodňových orgánů

Zprávy o povodni, které nezískal člen PK ORP osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku „planého poplachu“. Prověření musí být provedeno do 10 minut.

V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen PK ORP neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu PK ORP a informuje další členy Povodňové komise ORP o situaci a konzultuje s nimi další postup. O informacích PK ORP informuje Obvodní oddělení Policie ČR Kraslice, HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov a VHD Povodí Ohře.


Organizační část > Organizace povodňové služby

   | tisk | nahoru |

stránka c_01_organizace_povodnove_ochrany.htm aktualizována: 22.11.2021, publikována: 23.11.2021