Povinnosti členů PK ORP Kraslice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Organizace povodňové služby >

Povinnosti členů PK ORP Kraslice

Předseda povodňové komise

Místopředseda PK

Tajemník PK

Zapisovatelka PK

Oddělení kanceláře starosty – vedoucí

Oddělení kanceláře tajemníka – vedoucí

Odbor dopravy – vedoucí

Technické služby města Kraslice, p. o.

Kraslická městská společnost, s. r. o.

Odbor rozvoje a správy majetku města – vedoucí

Odbor správních věcí, Obecní živnostenský úřad – vedoucí

Odbor životního prostředí – vedoucí

 

Dle rozhodnutí předsedy PK s PK spolupracují i ostatní odbory MěÚ Kraslice a společnosti zřízené městem Kraslice:

Městské lesy Kraslice, spol. s r.o.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – vedoucí

Odbor ekonomiky a financí – vedoucí

Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče – vedoucí

 

 

 


hmtoggle_arrow1ORP Kraslice

 

 


Organizační část > Organizace povodňové služby > Povinnosti členů PK ORP Kraslice

   | tisk | nahoru |

stránka c_pk_povinnosti.htm aktualizována: 22.11.2021, publikována: 23.11.2021