Dokumenty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Dokumenty

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Dokumenty uložené v POVIS

1. Formulář hlášení o povodňové situaci povodňovému orgánu ORP, Karlovarský kraj (dPP HV)

Malé vodní nádrže – rybníky / Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV) 31.12.2016

Přehled dostupné techniky a věcných prostředků, Město Kraslice (dPP Kraslice) 01.07.2017

SMS InfoKanál města Kraslice, Město Kraslice (dPP Kraslice)

SMS InfoKanál obce Jindřichovice, Obec Jindřichovice

SMS InfoKanál obce Stříbrná, Obec Stříbrná

Souhrnný metodický pokyn k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)

Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem - metodický list HZS ČR, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dPP HV) 30.11.2017

Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV)

Povodňový plán obce

Povodňový plán města Oloví, Město Oloví, zpracovatel: Ing. Lumír Pála 01.09.2017

Povodňový plán města Přebuz, Město Přebuz, zpracovatel: Ing. Lumír Pála 01.09.2017

Povodňový plán města Rotava, Město Rotava, zpracovatel: Ing. Lumír Pála 01.09.2017

Povodňový plán obce Bublava, Obec Bublava, zpracovatel Ing. Lumír Pála 01.09.2017

Povodňový plán obce Jindřichovice, Obec Jindřichovice, zpracovatel Ing. Lumír Pála 01.09.2017

Povodňový plán obce Stříbrná, Obec Stříbrná, zpracovatel Ing. Lumír Pála 01.09.2017

VH dokument

Soulad dPP ORP Kraslice s dPP Karlovarského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje (dPP ORP Kraslice) 07.11.2012

Stanovisko Povodí Ohře, s.p. k dPP ORP Kraslice, Povodí Ohře, s.p. (dPP ORP Kraslice) 26.05.2012

 

Seznam obsahuje údaje k 22.11.2021. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 


Přílohy > Dokumenty

   | tisk | nahoru |

stránka p__dokumenty.htm aktualizována: 09.11.2018, publikována: 23.11.2021