Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán ORP Kraslice – sestava

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 

 


tok neurčen

hmtoggle_arrow1Rotava: Česle před zatrubněním
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Propust (česle) u č.p.2

tok: Bublavský p. 10283944

hmtoggle_arrow1Bublava: Na Hrázi
hmtoggle_arrow1Bublava: Nad sjezdovkou
hmtoggle_arrow1Bublava: Pod sjezdovkou
hmtoggle_arrow1Bublava: U rybníka
hmtoggle_arrow1Bublava: U mokřadu
hmtoggle_arrow1Bublava: Kamenný most
hmtoggle_arrow1Bublava: Lávka k č.p.160
hmtoggle_arrow1Kraslice: Krytý profil pod haldou
hmtoggle_arrow1Kraslice: Strojírny
hmtoggle_arrow1Kraslice: Lávka ke kurtům
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most nad garážemí
hmtoggle_arrow1Kraslice: Zahradní lávky
hmtoggle_arrow1Kraslice: Krytý profil Amati
hmtoggle_arrow1Kraslice: Stavidlo Amati
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most Amati
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most k č.p. 1520 (26)
hmtoggle_arrow1Kraslice: Zahradní lávky
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most k betonárce

tok: Čirý p. 10235826

hmtoggle_arrow1Kraslice: Propustek nad rybníkem

tok: Chodovský p. 10284062

hmtoggle_arrow1Jindřichovice: Most k Mezihorské

tok: Kamenný p. 10102624

hmtoggle_arrow1Kraslice: Most č. 218-005
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most v ul. Palackého
hmtoggle_arrow1Kraslice: Lávka a parkovací stání
hmtoggle_arrow1Kraslice: Lávka u garáží
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most v ul. U Plynárny
hmtoggle_arrow1Kraslice: IMTESA

tok: Libocký p. 10100179

hmtoggle_arrow1Kraslice: Most č.218-003
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most ke statku
hmtoggle_arrow1Kraslice: Propustek pod statkem
hmtoggle_arrow1Kraslice: Propustek k č.p. 52
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most k č.p. 12,16
hmtoggle_arrow1Kraslice: Propustek ke kostelu

tok: nepojmenovaný (140710011600) 10233424

hmtoggle_arrow1Šindelová: Mostek k č.p. 94

tok: nepojmenovaný (140790000800) 10231102

hmtoggle_arrow1Rotava: Most u ČOV

tok: nepojmenovaný (140810001300) 10226471

hmtoggle_arrow1Jindřichovice: Mostek u č.p. 90
hmtoggle_arrow1Jindřichovice: Mostek  u mokřadu
hmtoggle_arrow1Jindřichovice: Zatrubnění
hmtoggle_arrow1Jindřichovice: Zatrubnění pod rybníkem

tok: Novohorský p. 10235927

hmtoggle_arrow1Oloví: Mostek k č.p. 154
hmtoggle_arrow1Oloví: Mostek k č.p. 22
hmtoggle_arrow1Oloví: Lávky u zahrádek
hmtoggle_arrow1Oloví: Lávka nad bytovkami
hmtoggle_arrow1Oloví: Mostek
hmtoggle_arrow1Oloví: Most č. 21036
hmtoggle_arrow1Oloví: Železniční most
hmtoggle_arrow1Oloví: Most k ČOV

tok: Novoveský p. 10223892

hmtoggle_arrow1Rotava: Most u č.p. 270
hmtoggle_arrow1Rotava: Most nad č.p. 271
hmtoggle_arrow1Rotava: Most k č.p. 57
hmtoggle_arrow1Rotava: Most k č.p.377
hmtoggle_arrow1Rotava: Lávka + plyn u č.p.299
hmtoggle_arrow1Rotava: Mostek u č.p. 46
hmtoggle_arrow1Rotava: Mostek u č.p. 43

tok: Rotava 10284074

hmtoggle_arrow1Rotava: Most č. 21042-1
hmtoggle_arrow1Přebuz: Most č. 21012-9
hmtoggle_arrow1Přebuz: Mostek k č.p. 82
hmtoggle_arrow1Přebuz: Lávka ke garáži
hmtoggle_arrow1Přebuz: Mostek k  č.p. 86
hmtoggle_arrow1Přebuz: Lávky u hřiště
hmtoggle_arrow1Přebuz: Mostek k č.p.92
hmtoggle_arrow1Přebuz: Mostek k č.p.239
hmtoggle_arrow1Přebuz: Mostek ge garáži
hmtoggle_arrow1Přebuz: Most
hmtoggle_arrow1Přebuz: Dřevěné lávky
hmtoggle_arrow1Přebuz: Most z panelů
hmtoggle_arrow1Přebuz: Lávky k č.p. 36
hmtoggle_arrow1Přebuz: Most z panelů
hmtoggle_arrow1Přebuz: Mostek k č.p. 241
hmtoggle_arrow1Šindelová: Brod a lávka
hmtoggle_arrow1Šindelová: Most
hmtoggle_arrow1Šindelová: Most č. 21044-4
hmtoggle_arrow1Šindelová: Most č. 21041-6
hmtoggle_arrow1Rotava: Most v Růžovém údolí
hmtoggle_arrow1Rotava: Most č. 21041-4
hmtoggle_arrow1Rotava: Most č. 21041-3
hmtoggle_arrow1Rotava: Most k č.p. 268,235
hmtoggle_arrow1Rotava: Most
hmtoggle_arrow1Rotava: Most č. 21043-1

tok: Stříbrný p. 10100810

hmtoggle_arrow1Stříbrná: Lesní brod
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Most č. 21012-3
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Lávka k č.2
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Lávka k č. 6
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Lesní most
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Most k č.p. 337
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Lávka pod penzionem
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Klenbový most
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Most u č.p. 55
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Most u č.p. 695
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Most u Jednoty
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Most č. 21012-1
hmtoggle_arrow1Stříbrná: Most u kempu
hmtoggle_arrow1Kraslice: Vodárenský odběr
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most ke garážím
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most V Zátiší
hmtoggle_arrow1Kraslice: Lávka za úřadem
hmtoggle_arrow1Kraslice: Produktovody
hmtoggle_arrow1Kraslice: Produktovody II

tok: Svatava 10226615

hmtoggle_arrow1Kraslice: Most č. 210-036A
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most u sjezdovky
hmtoggle_arrow1Kraslice: Most u Alberta
hmtoggle_arrow1Oloví: MVE
hmtoggle_arrow1Oloví: Most č. 21042-4
hmtoggle_arrow1Oloví: Tunelová lávka
hmtoggle_arrow1Oloví: Lávka v Lipci
hmtoggle_arrow1Oloví: Lávka u pily
hmtoggle_arrow1Oloví: Násep vozovky

tok: Vřesový p. 10235791

hmtoggle_arrow1Šindelová: Most č. 21041-7
hmtoggle_arrow1Šindelová: Náhon k Tajchu

tok: Zadní Liboc 10100887

hmtoggle_arrow1Kraslice: Most
hmtoggle_arrow1Kraslice: Propustek k č.p.174

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 112 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 22.11.2021
 


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka p__moop.htm aktualizována: 09.11.2018, publikována: 23.11.2021