Výběr podle zobrazeného objektu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy > Fotodokumentace >

Výběr podle zobrazeného objektu

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění fotografií.

Evakuační místa (POVIS)

Hlásné profily (POVIS)

Srážkoměry (POVIS)

 

Místa omezující odtokové poměry (POVIS)

Ohrožené objekty (POVIS)

Kontaminovaná místa nebo skládky (POVIS)

Ledové jevy (POVIS)

Vodní díla (POVIS)

Blesková povodeň (POVIS)

 

Protipovodňová opatření (POVIS)

Povodňové značky (POVIS)

Doprava – objížďky (POVIS)

Dopravní omezení (POVIS)

Místní varovné systémy (POVIS)

 

Povodňové komise (POVIS)

Organizace - subjekty povodňové ochrany (POVIS)

 


Přílohy > Fotodokumentace > Výběr podle zobrazeného objektu

   | tisk | nahoru |

stránka x_foto_podle_zobrazeneho_objektu.htm aktualizována: 22.11.2021, publikována: 23.11.2021