Přirozená povodeň

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Přirozená povodeň

Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá ze studií záplavového území, z map povodňových rizik a ze závěrů terénního šetření, jež zpracovatel digitálního povodňového plánu za účasti starosty obce provedl.

Dále byly použity veškeré údaje o povodních posledních 20ti let, kterými disponuje Obecní úřad. V rámci terénního šetření byla pořízena podrobná pozemní fotodokumentace, která je přílohou plánu a byla zanesena do POVIS.

Pro vodní tok Ohře byly v rámci procesu plánování v oblastech povodí zpracovány i mapy povodňových rizik dostupné v centrálním datovém skladu ČHMÚ (Tok Ohře – úsek POH-3 (v 2. plánovacím cyklu OHL_03-01). Data centrálního datového skladu jsou veřejnosti k dispozici formou map povodňového nebezpečí, ohrožení a povodňového rizika nebo přehledného tabulkového výpisu.

Soubor: b_druhy_prirozene.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.10.19, publikována: 19.11.19