Evakuace hospodářských zvířat

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Evakuace >

Evakuace hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvézt mimo rozliv povodně. Po domluvě je možno je evakuovat do objektů soukromých zemědělců.   S ohledem na omezené kapacity obce se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně dohodami s těmito zemědělci.  

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáver a s tím spojeného šíření zápachu a infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.

Soubor: c_evak_hosp.htm


Organizační část > Evakuace > Evakuace hospodářských zvířat

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.10.19, publikována: 19.11.19