Objízdné trasy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Evakuace >

Objízdné trasy

Za povodně dojde v celém regionu k ohrožení dopravy, a to veřejné hromadné a nákladní dopravy (zásobování) i osobní. Z hlediska časového se za povodně stanou komunikace neprůjezdné nejdříve pro vozidla osobní, následně pro autobusy, potom pro vozidla nákladní a nakonec i pro těžkou kolovou techniku (jeřáby, bagry, UDS, nakladače, kolové a lesní traktory).

Po komunikacích, zatopených byť jen z části (kalná voda hloubky okolo 0,5 m), se budou moci pohybovat jen nákladní (nebo jiná například terénní) vozidle vedená řidiči s dobrými místními znalostmi.

Je nutné sledovat stav všech kritických mostních objektů a propustků a v případě hromadění spláví toto odstranit těžkou technikou. Obec nemá k dispozici techniku typu UDS, nebo jiné techniky s větším dosahem ramene. Pomoc bude vyžádána u KOPIS HZS MK.

K lokálnímu zaplavení cest, zejména cyklostezek, případně jejich destrukci může dojít u drobných přítoků Ohře. Z tohoto důvodu je prvotně nutné tyto cesty využít jen vhodnou technikou – traktor, LKT, UKT apod. a prověřit jejich sjízdnost i pro další vozidla. S ohledem i na hrozící svahové sesuvy je zakázán vjezd osobních vozidel na účelové cesty bez předchozího ověření sjízdnosti a bezpečnosti pohybu vozidel.

Objížďky

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 15.10.2019 pro tuto tabulku žádné údaje.
 

Dopravní omezení

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Těšovicesestava

hmtoggle_arrow1Přehled dopravních omezení

 


tok: Lobezský p. 10100350 (140920000100)

hmtoggle_arrow1Sokolov: Sokolov - Slovenská

tok: Ohře 10100004 (139660000100)

hmtoggle_arrow1Královské Poříčí: Královské Poříčí - cyklostezka podél Ohře
hmtoggle_arrow1Sokolov: Sokolov - Kraslická ul.
hmtoggle_arrow1Sokolov: Sokolov - Nádražní a Citická ul.

 

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 15.10.2019
 

Soubor: c_evak_obji.htm


Organizační část > Evakuace > Objízdné trasy

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.10.19, publikována: 19.11.19