Nouzové zásobování vodou

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Evakuace >

Nouzové zásobování vodou

V povodňových a krizových situacích se zásobování obyvatelstva provádí v závislosti na konkrétním stavu narušení systému zásobování pitnou vodou. Zásobování pitnou vodou organizuje obec a regionální úřady ve spolupráci provozovateli vodovodů, popřípadě ve spolupráci s bezpečnostními orgány a složkami IZS.

Pro účely nouzového zásobování se přednostně používají zdroje podzemních vod, zřízené a vystrojené pro jímání podzemních vod hlubšího oběhu.  Všechny zdroje jsou evidovány správci vodovodů a orgány krizového řízení a IZS. Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami ze zdroje Nebanice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Nouzové zásobování pitnou vodou je třeba zahájit nejpozději do 5 hodin od ukončení dodávky vody. Do nejvíce postižených oblastí je pro počáteční období krizové situace 1 – 4 dny nutné zajistit dodávku balené pitné vody.

Kvalita pitné vody za povodňové (krizové) situace může být odlišná od požadavků na kvalitu vody pitné.

Soubor: c_evak_nouzov.htm


Organizační část > Evakuace > Nouzové zásobování vodou

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.10.19, publikována: 19.11.19