Evakuační místa

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Evakuace >

Evakuační místa

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise obce a dle výpisu z Havarijního plánu Karlovarského kraje pro obec s rozšířenou působností Sokolov, zpracovávaného složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Hlavním evakuačním objektem je Obecní úřad Těšovice s dostatečným zázemím pro poskytnutí ubytování a stravování evakuovaných obyvatel. Umístění objektu umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí adekvátní věcné pomoci. Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném příručce.

Objekty Evakuace (místa shromažďování a přijímací středisko)

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu obce nebo zasahujících členů HZS.  Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob. I evidenci osob, které se samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

Příjem evakuovaných osob.

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování vyčleněných pro krizové situace.

První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.

Informování všech orgánů o průběhu evakuace.

Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Těšovicesestava

 


hmtoggle_arrow1Těšovice: Obecní úřad Těšovice

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 15.10.2019
 

Soubor: c_evak_mist.htm


Organizační část > Evakuace > Evakuační místa

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.10.19, publikována: 19.11.19