Srážkoměrné stanice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Srážkoměrné stanice

Intenzitu srážek je možno sledovat na srážkoměrech ČHMÚ, Povodí Ohře, státní podnik  Aktuální údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php).

V Karlovarském kraji je síť srážkoměrů postupně doplňována automatickými stanicemi, které provozují obce a města. Pokud u těchto automatických stanic sonda snímače detekuje zvýšený spad srážek, zašle zařízení automaticky na předem předvolená čísla SMS zprávy s navoleným textem. Stanicemi samozřejmě odesílá na nastavená čísla i servisní informace. V případě instalace srážkoměru v blízkosti Těšovic požádá OÚ Těšovice o zasílání údajů i obci Těšovice, případně o chráněný (heslovaný) přístup k on-line datům.

Srážkoměrné stanice ČHMÚ

Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Těšovicesestava

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 


hmtoggle_arrow1Lomnice
hmtoggle_arrow1Nové Sedlo
hmtoggle_arrow1Sokolov

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 15.10.2019
 

Soubor: b_hps_srazkomery.htm


Věcná část > Srážkoměrné stanice

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.10.19, publikována: 19.11.19